Waar staat XLane voor?

Dit verkeersbord is tegenwoordig volop te vinden. Het pijltje naar rechts op de middelste pijl, geeft een extra uitvoegstrook naar rechts aan — zo’n rijbaan waar je pas op het allerlaatste moment op kunt, maar waar je vaak wel langs de files op de rechter-uitvoegstrook en op de middenbanen kunt doorrijden.

Die extra baan (lane), de “XLane”, was er eerder dan het bord, maar werd niet aangegeven. Toch vonden automobilisten zo’n extra baan toen ook. Het is een voorbeeld van zelfordening, een fenomeen dat verder is uitgewerkt in de toepassing van chaostheorie op organisaties en systemen. Lees meer >>>

Als het om veranderende organisaties gaat geloven wij van XLane in de kracht van zelfordening, het eigen vermogen van een organisatie om op een nette manier een nieuwe werkelijkheid te vinden. Zoals het vinden van die extra “lane”. Vandaar onze naam.
Het verkeersbord is een voorbeeld van regelen van boven af. Soms nodig, maar vaak gaat het beter zonder. Als symbool voor onze filosofie komt het echter goed van pas.