Opdrachtgevers

XLane heeft onder meer de volgende opdrachtgevers gediend met advisering, training, projectmanagement en interim-management.
In alfabetische volgorde:

 • Albeda College
 • Bedrijfstakgroep Entree
 • Belastingdienst
 • Carmel College
 • Coenecoop College
 • Colo / Co√∂rdinatiepunt Kwalificatiestructuur
 • DUO
 • Expertgroep Op Koers
 • Grunberg Academie
 • Hogeschool Leiden
 • IJsselgroep
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Kennisnet
 • Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering
 • KPN Telecommerce
 • Logica
 • MBO Raad
 • Ministerie van OCW
 • ROC Nova College
 • SLO
 • Stichting CS Het Streek
 • Stichting Ict op School
 • Stichting Triple A
 • Universiteit Maastricht