Welkom

XLane is het bedrijf van Cor Nagtegaal en Marianne Pranger voor advies en interim-management. Het is opgericht in 2000 en heeft sindsdien werk gedaan voor een brede verzameling opdrachtgevers

Bij XLane geloven we in de kracht van zelfordening in veranderende organisaties, het eigen vermogen van een organisatie om een nieuwe werkelijkheid te vinden. De naam van ons bedrijf is er op gebaseerd. Onze stellige overtuiging is dat in organisaties diepe kennis en betekenis van het werk gezocht moet worden op de werkvloer en niet in handboeken of aan de tekentafel.
Het is een mooi proces als een groep medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie bij elkaar gebracht kan worden om samen die kennis boven water te krijgen, te ordenen en vast te leggen in een taal die gelijk op wordt ontwikkeld om op die nieuwe werkelijkheid voor te bereiden.

XLane is goed in het starten, begeleiden en structureren van zo’n proces. Ook kan XLane helpen bij het opzetten en ontwikkelen van kennisomgevingen met behulp van het Mediawiki platform.